CZYM JEST COACHING?

Coaching jest efektywnym procesem nastawionym na wzrost jakości życia, pogłębiony rozwój osobisty i osiąganie zamierzonych celów, zarówno w obszarze osobistym, jak i zawodowym.Jest to proces uczenia się skupiający się na rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu swoich umiejętności i postaw życiowych. Coaching zakłada, że każdy człowiek ma wszystkie zasoby potrzebne do rozwiązywania swoich problemów. Stąd coach nie jest kimś, kto narzuca swoje zdanie i daje gotowe rozwiązania. Jest to raczej ktoś, kto pomaga dostrzec osobie coachowanej jej możliwości i potencjał, często większy niż ta osoba jest w stanie na początku u siebie dostrzec. Coach przy pomocy pytań i innych narzędzi coachingowych wspiera Klienta w odnajdywaniu najlepszych rozwiązań i pomysłów, dbając o to, by Klient był konsekwentny w ich realizacji,Dzięki współpracy z coachem, osoba coachowana samodzielnie dokonuje pozytywnych zmian w swoim życiu i podejmuje kroki do realizacji swoich celów. Bardzo ważną wartością, jaką daje ten sposób pracy jest przyspieszenie realizacji celów, większa efektywność w różnych obszarach życia oraz zwiększenie świadomości swoich potrzeb i działań.

Coaching nastawiony jest na teraźniejszość i przyszłość. Liczy się to, co jest teraz i to, co z tym możesz zrobić, by Twoje jutro było lepsze. Decyzja o udziale w sesjach coachingowych to decyzja o wzięciu życia w swoje ręce i gotowość do zmierzenia się z problemami na drodze do spełniania marzeń!